UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

Lone Wolfe, Torgarské kobky

Lone Wolfe, Torgarské kobky
10.02.2018

Dobrodružství Lone Wolfa představují unikátní interaktivní sérii, v níž se každý čtenář stává hrdinou a sám rozhoduje o průběhu napínavého příběhu.

Co je to gamebook?

Gamebook je kniha s větvenou strukturou – je rozčleněna na jednotlivé scény, které jsou číslovány. Každá ze scén má několik východisek a čtenář se na základě jednoduchých pravidel může rozhodovat, jak bude děj dále pokračovat. Různé druhy gamebooků mají vlastní pravidla např. pro boj, magii, náhodný prvek či přesouvání se z jedné sekce do druhé a často vyžadují, aby si čtenář vedl inventář nalezených předmětů. Gamebook je tedy vlastně kniha, o jejímž ději rozhoduje sám čtenář, neboť se ocitá v roli hlavního hrdiny.

Soubor osmadvaceti knih Joe Devera vyprávějící osudy Lone Wolfa, posledního přeživšího rytíře řádu Kai, patří k nejznámějším gamebookům vůbec. Série vychází od roku 1984 (u nás od roku 1992), byla přeložena do třiceti jazyků a celkově se ji prodalo přibližně devět miliónů výtisků. Deverova série gamebooků byla první svého druhu, neboť využila prvek seriálovosti – objevuje se zde jeden hlavní hrdina, který se postupně rozvíjí.

Česky kdysi vyšlo jen prvních patnáct dílů. Nakladatelství Mytago připravuje vydání všech dílů této legendární gamebookové série, a to v novém rozšířeném vydání.

V novém vydání se můžete těšit na: revize starších vydání, nové stylové ilustrace, nový kvalitní překlad, novou mapu a bonusová dobrodružství!

Torgarské kobky jsou desátým dílem, vydaným nakladatelstvím Mytago.

UKÁZKA:

Na úsvitu dne letního slunovratu opouštíš Tahou. Od tvého vítězství nad Zakhanem Kimahem tě obyvatelé s jásotem zdraví, kdekoli se objevíš. Vyjadřují ti tak své díky za to, že jsi zachránil jejich milované město. Dnešního slunečného rána však projíždíš ulicemi bez povšimnutí, přestrojený za obyčejného posla. Vojenská uniforma, kterou máš na sobě, je součástí úskoku připraveného Staršími magi. Aby Temný pán Gnaag uvěřil tomu, že se vracíš domů, do Sommerlundu, věnoval jsi svou tuniku s pláštěm příteli Benedonovi. Ten se odpoledne po tvém odjezdu, za velké ceremonie na rozloučenou, nalodí na svůj létající koráb, a další oslavy budou následovat po jeho příletu do královského paláce v Holmgardu. Gnaag přísahal, že tě zabije, a tato posedlost ho mučí jako otrávená rána. Všichni proto doufáte, že Benedonův okázalý návrat upoutá jeho pomstychtivou pozornost k severu, a tak budeš mít větší naději na úspěšné dokončení své výpravy.

První etapa tvé cesty, strávená v koňském sedle, končí ve Firině, hlavním městě Firalondu. Odtud se po proudu řeky svezeš jedním z nákladních člunů až do přístavu Talon, kde se k tobě donesou zprávy o povstání v Barrakeeshi, hlavním městě Vassagonie, a o kvapném stažení vassagonských vojsk ze zemí, jež během války obsadila. To je skvělá zpráva uvážíš-li, že Vassagonie dosud byla jediným významnějším spojencem Temných pánů.

Přenocuješ v Talonu a ráno si zaplatíš cestu na palubě obchodní lodi plující na severozápad. Po pětidenní plavbě dlouhým Tentariaským průlivem vystoupíš v Garthenu, hlavním městě Talestrie.

Talestrie byla v prvních dnech války napadena hordami drakkarského vojevůdce Zegrona z Ogie, ale sousední země Palmyrion jí pohotově přispěchala na pomoc. Po tři dny a tři noci na pláních severně od Garthenu zuřila bitva a spojenecké armády Talestrie a Palmyrionu musely vzdorovat mnohonásobné přesile nepřátel. Čtvrtého dne ráno se však nečekaně objevila vojska horských trpaslíků z Boru a zpečetila Zegronovu zkázu. Jeho mocná armáda byla poražena a nájezdníci, kteří přežili, se ve zmatku obrátili na útěk na sever, odkud přitáhli. Poslední zprávy říkají, že spojenci dobyli Xanar, hlavní baštu Ogie, a pokračují ve vítězném tažení dál na západ po Černé cestě. Dvůr talestrijské královny Evainy by byl nepochybně poctěn, kdyby ti mohl být nápomocný, ale pro úspěšné dokončení mise je třeba ji zachovat v naprostém utajení. Proto se královskému paláci raději vyhneš a místo toho si zaplatíš nocleh v obyčejné přístavní hospodě, kde si zároveň sjednáš místo na plachetnici, která následujícího dne vyplouvá do Humboldu, hlavního města Eru.

V Humboldu se okamžitě vydáš do nejstarší čtvrti, kde se máš tajně setkat s knížetem Graygorem. Trpělivě očekává tvůj příchod ve sklepení opuštěného skladiště. Stejně jako ty je oděn do prostých šatů, aby ulicemi mohl procházet zcela nepoznán. Zasalutuje ti na pozdrav po erujském způsobu, položením ruky šikmo přes hrudník, a ihned tě ujistí, že jen on ví, kdo doopravdy jsi. Více než hodinu hovoříte o tvém tajném poslání a mladý kníže ti podrobně líčí některé události, které narušily mír v Eru. Před dvěma lety bylo drakkarskými renegáty ze Země kladiva nečekaně napadeno severní město Luomi. Zmasakrovali všechny jeho obyvatele a posvátný chrám, kolem něhož bylo město vystavěno, vyrabovali a spálili do základů. Teprve nedávno se kníže od Starších magi dozvěděl, že v chrámu byl uložen Luomský Kámen vědění – jeden z těch, které jsou nyní střeženy v Torgaru. Když Drakkarové zaútočili, byla vojenská síla knížectví příliš malá, než aby dokázala nájezdníky odrazit. Graygor byl proto donucen město prozatím ponechat svému osudu, stejně jako nedaleké pohraniční městečko Cetzu. V uplynulém měsíci však spojil síly s králem Sarnakem z Lencie a společně dobyli Luomi a zahnali barona Šinzara s jeho vzbouřenci zpět do Cetzy.

Kníže Graygor ti nabízí, aby ses k němu přidal na cestě do Luomi, kde se znovu postaví do čela své armády a vytáhne do bitvy. Rovněž ti poskytne nový převlek, který ti umožní cestovat po Eru, aniž bys budil nežádoucí pozornost. A tak se o dva dny později, již oblečen jako erujský hraničář z elitní průzkumné jednotky operující v lesích okolo Pekelných bažin, připojíš k princovu doprovodu. Po pětidenní jízdě na sever dorazíte do Luomi. Každý dům, každá stáj, každý hostinec i obecní budova jsou přeplněny rytíři a prostými vojáky. I přes hubené příděly a skromné ubytování mají všichni vojáci dobrou náladu, protože zítra konečně vyrazí na pochod proti nepříteli, jehož už jednou porazili. Teď s ním chtějí jednou provždy skoncovat. Je ti přidělen malý pokoj uvnitř městské citadely a téhož večera, poté co se kníže Graygor vrátí z válečné rady s králem Sarnakem, se s ním v soukromí sejdeš, abyste projednali plán tvého dalšího postupu.

„Do Torgaru se můžeš dostat dvěma způsoby,“ říká kníže, zatímco si společně prohlížíte mapu, kterou jsi dostal od tahouského senátu. „Buď můžeš přejít řeku Brol a pokračovat na sever Moggadorským hvozdem, nebo se můžeš vydat do Pirsi a vyhledat Sebba Jarela. Ten velí záškodnickému komandu zbojníků, kteří vytrvale přepadají Drakkary a působí jim značné ztráty od okamžiku, kdy vtrhli na naše území. Jestli mezi Pekelnými bažinami a Ostrovem duchů vede nějaká schůdná cesta, on o ní bude jistě vědět.“

Zvážíš obě možnosti a není ti jasné, proč se kníže nezmínil o trase nejpřímější a zdánlivě nejjednodušší: na sever přes Ostrov duchů. Když se ho na to zeptáš, jen ponuře zavrtí hlavou. „Ten ostrov je prokletý,“ říká a varovně ukazuje prstem na mapu. „Jenom málo lidí se odtamtud vrátilo živých. A ze všech těch ubožáků, kteří přežili, vyvázl jenom jeden se zdravým rozumem, a to Sebb Jarel.“

Druhého dne vstaneš za svítání a připravíš se na cestu do Torgaru. Máš jen dvě možnosti. Buď pojedeš do Pirsi a vyhledáš Sebba Jarela, který tě jako jediný může provést nebezpečnou divočinou, nebo se přidáš ke knížeti Graygorovi, jenž vytáhne do bitvy o město Cetza. Pokud jeho armáda Drakkary porazí a donutí je ustoupit, bude cesta přes řeku Brol volná a ty budeš moci do Torgaru putovat pod příkrovem Moggadorského hvozdu.

Dobře si prohlédni mapu na začátku knihy a pak se rozhodni, kterou cestou se vydáš.

Pokud chceš jet na severozápad do Pirsi, otoč na 176.

Pokud budeš raději doprovázet knížete Graygora v bitvě u Cetzy, otoč na 308.

WEB: http://lonewolf.mytago.cz

Joe Dever: Lone Wolfe, Torgarské kobky

ANOTACE

Jsi Lone Wolf – Osamělý vlk, poslední z mistrů řádu Kai. Tvá cesta za Kameny vědění tě zavede do strašlivého Torgaru, pevnosti Temných pánů. V Torgarských kobkách je tvým úkolem získat poslední dva Kameny vědění z rukou mocného nepřítele – Temného pána Gnaaga.

Každé otočení stránky této knihy představuje novou smrtící výzvu. Naleznete svůj osud nebo záhubu?

Dobrodružství Lone Wolfa představují unikátní interaktivní sérii, v níž se každý čtenář stává hrdinou a sám rozhoduje o průběhu napínavého příběhu. Každou epizodu lze hrát samostatně, nebo je lze zkombinovat a získat tak fantastický RPG epos.

Kniha obsahuje krom hlavního příběhu i bonusové dobrodružství!

Informace ke knize:

Autor: Joe Dever
Formát: 160 x 110 mm Vazba: brožovaná
Překlad: Michaela M. Marková, David Pixa
Redakce: David Pixa
Obálka: Alberto Dal Lago
Ilustrace:Richard Lomgmor

Knihu lze zakoupit zde: https://www.fantasyobchod.cz/lone-wolf-torgarske-kobkyKam dál?

Objevte atraktivní svět celebrit, přečtěte si články o erotice a intimitě anebo si přečtěte další originální články a zábavné kuriozity na stránce zajímavé zprávy. Baví vás thrillery a napínavé akční filmy? Ty nejlepší kousky jsou pro vás připraveny na stránce scifi filmy.