UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

Kolektivní nevědomí v přímém přenosu

Kolektivní nevědomí v přímém přenosu
01.10.2018

Vnímám internet jako viditelný ekvivalent kolektivního nevědomí.

Kolektivní nevědomí zahrnuje všeobecné zkušenosti lidstva, je interkulturální povahy a je identické s jistým omezením všem lidem. Obsahem kolektivního nevědomí jsou archetypy. To jsou jakési instinkty, dědičně dané tendence prožívat a jednat určitým způsobem. Každý jedinec na základě osobních prožitků rozšiřuje obsah kolektivního nevědomí.

Kolektivní nevědomí se vyvíjelo během celého historického i prehistorického vývoje lidstva a jeho kořeny sahají až k subhumánním předkům člověka. Archetypální vzorce ale máme popsány až od dob, kdy se člověk začal umělecky a verbálně vyjadřovat a tyto projevy zůstaly uchovány. Vynález knihtisku a později další moderní technologie záznamu a šíření informací nám v mnohém umožnily mapovat člověka komplexněji, ale až celosvětově rozšířený přístup na internet umožňuje opravdu ve velkém zkoumat, co lidi zajímá. Je zdrojem informací o všech dosavadních oborech lidské činnosti, mapuje naše zájmy, poznatky, vize, teorie… Vnímám internet jako viditelný ekvivalent kolektivního nevědomí. Je podobně neuchopitelný, vypovídá o nás, vytváříme jej, formuje nás. Prostřednictvím internetu lze vlastně zahlédnout jakousi esenci lidského vědomí a jeho postupné bobtnání v reálném čase.

Uvnitř skleněné lebky životní velikosti je zabudovaný display, který promítá v rychlém sledu (cca 1 vteřina na obrázek) témata, která lidé právě nejvíce vyhledávají na internetu. Zobrazený obsah se tedy den ode dne mění. Mapuje současné nejpodstatnější zájmy, informace, události. Geograficky zahrnuje celý svět, s výjimkou míst, kde není svobodný přístup na internet. Video takto umožňuje sumarizovat to, co žijeme a čím také aktuálně dílčím způsobem modifikujeme kolektivní nevědomí. Instalace je složena z více lebek, každá promítá synchronně stejný obsah.

Lebka zde není vyjádřením konečnosti, ale naopak nositelem informace, že něco fyzickou smrt přežívá a to je vědomí, jako nehmotná databanka lidstva.

MgA. Barbora Bálková

Je současná česká výtvarná umělkyně. Studovala v ateliéru Vizuálních komunikací Jiřího Davida a v ateliéru Nových médií Veroniky Bromové na Akademii výtvarných umění, kde absolvovala v roce 2006. Ve svém díle kombinuje klasické prvky malby, kresby, fotografie a sochařství s principy nových médií. Jádro její tvorby tvoří téma individuální lidské identity, její zkušenost a proměnlivost v lidském životě. Jako angažovaná umělkyně se také zaměřuje na obecnější společenské a politické problémy z pohledu jednotlivce a kolektivní paměti. V Evropě jí bylo věnováno přes dvacet sólových výstav, zúčastnila se dalších více než padesáti skupinových.Kam dál?

Objevte atraktivní svět celebrit, přečtěte si články o erotice a intimitě anebo si přečtěte další originální články a zábavné kuriozity na stránce zajímavé zprávy. Baví vás thrillery a napínavé akční filmy? Ty nejlepší kousky jsou pro vás připraveny na stránce scifi filmy.