UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

Jaká odměna vám náleží za noční práci a kdo práci v noci nesmí vykonávat?

Jaká odměna vám náleží za noční práci a kdo práci v noci nesmí vykonávat?
04.11.2022

Práce na noční směny zasahuje do soukromí člověka i spánku, a tak musí být vždy náležitě odměněna. Jaká je výše odměny a jak řešit zdravotní nezpůsobilost?

Práce na noční směny je fyzicky náročnější, narušuje harmonogram, spánek i fyziologické potřeby těla. I proto je potřeba zaměstnanci zajistit zvýšenou ochranu a také poskytnout odměnu navíc.

Jaké předpisy je pro práci v noci nutné dodržet? Kdo není oprávněn vykonávat noční práci a jak řešit případnou zdravotní nezpůsobilost? Na Ardon.cz pro vás máme přehledné shrnutí.

Jak definuje noční práci zákoník práce?

Na začátek je důležité vysvětlit, v čem se liší noční práce od zaměstnance pracujícího v noci, jelikož se jedná o 2 odlišné pojmy.

  • Noční prací je dle zákoníku práce stanovena práce vykonávána mezi 22:00 a 6:00 ráno.
  • Zaměstnanci přísluší k jeho mzdě odměna ve výši minimálně 10 % z průměrného výdělku. Je ale možné sjednat také jinou minimální výši či způsob určení příplatku.
  • Noční práci vykonávají například pracovníci ve fabrikách či hasiči a zdravotníci.

Kdo je zaměstnancem pracujícím v noci?

  • Zaměstnancem pracujícím v noci je pak ten, kdo v noci odpracuje minimálně 3 hodiny v době mezi 22:00 a 6:00 následujícího dne. A to v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň 1 x do týdne, v období dlouhém maximálně 26 týdnů po sobě jdoucích.
  • Takový zaměstnanec nesmí překročit délku směny 8 hodin v rámci 1 dne. Znamená to tedy, že nepracuje nepřetržitě celou noc.
  • Příplatek za noční práci je ovšem vždy povinný, i kdyby zaměstnanec v noci odpracoval jen půl hodiny.
  • Mezi zaměstnance pracující v noci patří například pekaři nebo pracovníci v gastronomii, kteří svou práci začínají ve velmi časných ranních hodinách.

Na tyto zaměstnance se vztahují také přísnější pravidla bezpečnosti práce v podobě periodických pracovnělekářských prohlídek, délky směny a vybavení pracoviště.

Jak jednat v případě zdravotní nezpůsobilosti pro noční práci

Ne každý může práci v nočním provozu vykonávat. Nezpůsobilí pro noční práci jsou především zaměstnanci mladší 18 let věku, nicméně i pro tuto skupinu existují výjimky v podobě zaměstnanců starších 16 let, kteří mohou pod dospělým dozorem vykonat 1 hodinu práce v noci. Těhotné ženy mohou využít práva uvedeného v zákoníku práce, kdy je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti o převedení zaměstnankyně na jinou práci.

A co dělat v případě, že se zaměstnanec pracující v noci stane zdravotně nezpůsobilým a tuto práci nemůže nadále vykonávat?

  • Ustanovení zákoníku práce mluví jasně – na základě lékařského posudku zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával takové práce, které nejsou v souladu s jeho zdravím. Zaměstnavatel je tedy povinen převést pracujícího na práci jiného druhu.
  • Pokud jde pouze o dočasnou zdravotní nezpůsobilost, zaměstnanec v této lhůtě nesmí dostat výpověď.
  • K ukončení pracovního poměru může dojít až v případě, nastane-li u zaměstnance neměnná zdravotní situaci, kvůli které dále nemůže vykonávat práci stanovenou v pracovní smlouvě.

Nezapomeňte ani na častější lékařské prohlídky

Zaměstnanec musí být vyšetřen ještě před zahájením noční práce, a to poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Vstupní prohlídka rozhoduje o zdravotní způsobilosti zaměstnance, vždy je hrazena zaměstnavatelem a je nutno ji podstoupit jednou za dva roky.Kam dál?

Objevte atraktivní svět celebrit, přečtěte si články o erotice a intimitě anebo si přečtěte další originální články a zábavné kuriozity na stránce zajímavé zprávy. Baví vás thrillery a napínavé akční filmy? Ty nejlepší kousky jsou pro vás připraveny na stránce scifi filmy.