Zvýšení a snížení výživného

11.08.2022
Neplní-li povinný rodič řádně svou povinnost platit výživné již zletilému potomkovi, může se tento potomek domáhat svého nároku na výživné soudní žalobou.

Pokud uplynuly od posledního rozhodování opatrovnického soudu alespoň dva roky, nebo některé z dětí nastoupilo do školy (ze školky) popř. na vyšší stupeň základní školy, na střední školu či na vysokou školu, zvýšily se náklady na zdravotní péči dítěte či na jeho sportovní nebo umělecké aktivity, můžete požádat soud o zvýšení výživného na nezl. děti. O zvýšení výživného žádá rodič, který má děti svěřené v péči.

V rámci návrhu je třeba tvrdit a prokázat, že potřeby dítěte vzrostly, popř. že se změnily poměry povinného rodiče (vyšší plat, dědictví atd.)

Se sepisem návrhu na zvýšení výživného Vám ráda pomůže Mgr. Karolína Kazdová, advokátka, popř. Vás ráda zastoupí v soudním řízení.

Pokud ve Vašem životě došlo ke zhoršení Vašich majetkových nebo příjmových poměrů (ztráta zaměstnání, úraz, invalidita atd.), můžete požádat opatrovnický soud o snížení výživného na nezl. dítě. Obecně platí, že soudy výživné snižují jen nerady, ale lze se jej domoci, jsou-li k tomu vážné důvody.

Se sepisem návrhu na snížení výživného Vám ráda pomůže Mgr. Karolína Kazdová, advokátka, popř. Vás ráda zastoupí v soudním řízení.

Je třeba vzít v úvahu, že rozhodnutí o výživném není nikdy rozhodnutí konečné, ale může být opatrovnickým soudem (i bez návrhu) kdykoliv změněno, dojde-li v budoucnu ke změně poměrů na straně nezl. dítěte nebo povinného rodiče.

Výživné se upravuje též v rámci střídavé péče (tzv. křížem), tzn. zvýšení či snížení výživného není vyloučeno ani u střídavé péče.

Jakmile potomek (dcera či syn) dosáhne věku 18 let a plné svéprávnosti, ale přesto je i nadále nezaopatřený, neboť není schopen se sám živit (dřívější terminologií řešeno stále se soustavně připravuje studiem na budoucí povolání), má povinný rodič povinnost platit výživné již přímo dospělému potomkovi, který studuje. Tato povinnost nekončí dosažením věku 26 let, jak je často mylně tradováno, ale trvá po celou dobu, co potomek studuje, jedná-li se o studium navazující a smysluplné (např. doktorandské studium), tzn. teoreticky i do 30 let věku.

Studium může být teoreticky i přerušeno, vyživovací povinnost dočasně zanikne, ale může se znovu obnovit. Přerušení studia by nemělo trvat déle než 4 roky.

Neplní-li povinný rodič řádně svou povinnost platit výživné již zletilému potomkovi, může se tento potomek domáhat svého nároku na výživné soudní žalobou. Se sepisem žaloby nebo s právním zastoupením ráda pomůže Mgr. Karolína Kazdová, advokátka.

Komerční sdělení. Image by miami car accident lawyers from Pixabay