Recenze filmu Zabijáci rozkvetlého měsíce

06.11.2023

Historické drama zasazené do 20. let 20. století nás zavádí mezi příslušníky kmene Osedžů, kteří pohádkově zbohatli na místních nalezištích ropy. 

Film nikterak nevysvětluje bližší historicko-právní souvislosti, které optikou zkušeností s koloniálním dobýváním a narativem utlačovaných národů zbavených téměř veškerých práv a majetku působí až těžko uvěřitelným dojmem. Do očí bijící je pak rozpor mezi tím, že ačkoliv mohou Osedžové majetek vlastnit, nemohou s ním svobodně nakládat. 

Nerovnováha v distribuci bohatství v místní populaci vede z pohledu "bílého muže" až k absurdním situacím, kdy se běloši dávají do služeb indiánům. Takto se se svou ženou, čistokrevnou indiánkou a bohatou budoucí dědičkou, Mollie Burkhartovou (Lily Gladstone) seznamuje i válečný veterán, řidič Ernest Burkhart (Leonardo DiiCaprio). Rádoby v žertu proklamovaná zištnost Ernestových úmyslů, podporovaná chamtivostí jeho strýce (Robert De Niro), je v určitém kontrastu s projevy opravdové lásky vůči Mollie, kterými Ernest navzdory Molliinu tuctovému vzhledu nikterak nešetří.

Hlavní dějová linka se vine řetězcem podezřelých úmrtí indiánských žen ze smíšených manželství. Úmrtí jsou vždy velmi rychle uzavřena jako přirozená v důsledku nemoci, případně spáchaná vlastní rukou. Divákovi jsou však karty odkryty téměř od samého počátku, kdy Ernestův strýc, vystupující v místní komunitě jako altruista a dobrák od kosti, Ernestovi bezostyšně předestře svůj do detailu promyšlený plán, jak si ukrojit podstatný díl z osedžského bohatství. 

Ernest, podléhající strýčkovu vlivu, zároveň svádí svůj vnitřní boj mezi vlastní chamtivostí a skutečnými city k jeho ženě. Jestli naivně doufá, že jeho rodiny se vražedné praktiky jeho strýce nikterak nedotknou a bude moci mít vše, po čem jeho srdce touží, nebo jestli chtěl ďábelský plán svého strýce dokonat až do samého konce, film explicitně neříká. 

Je šok v jeho očích po Molliině otázce, co jí podával za léky, způsoben tím, že Mollie o jeho záměrech věděla, nebo tím, že teprve tehdy pochopí, že ani jeho rodina by nezůstala ušetřena? Zůstává na divákovi, aby tento gordický uzel rozetnul.

Po technické stránce film vyniká mistrným zpracováním, které odpovídá Scorsesemu vysokému standardu. Hudební podkres je natolik nevtíravý, že s obrazovým ztvárněním splyne v dokonalé symbióze. Nejpozoruhodnější je ale herecký výkon Lily Gladstone, jenž svou dokonalou přesvědčivostí umožňuje divákovi Molliinu bolest nad ztrátou rodiny i strach o vlastní život procítit až do morku kostí. Výkon Roberta De Nira hereččinu projevu zdatně sekunduje. 

Nejslabším článkem je tentokrát herecký projev Leonarda DiCapria, který se, jak se zdá, v roli záporáka tak docela nenašel. Budiž mu to ale pro jeho krásné modré oči odpuštěno.

Hodnocení: 80 %

Autor: Petra Krausová

Image by Tumisu from Pixabay