Když v práci způsobíte škodu: Jak vám pomůže pojištění odpovědnosti

20.05.2024

Chybovat je lidské. Drobných chyb se všichni dopouštíme každý den, většinou ale není důvod se jimi znepokojovat. Jenže ani závažnějším přešlapům se čas od času nevyhneme. Ty přitom mohou mít závažné dopady. Právě na takové situace myslí pojištění odpovědnosti.

I za neúmyslné činy nesete odpovědnost

To, že jste někomu způsobili újmu neúmyslně, je sice pochopitelné, avšak odpovědnosti vás taková skutečnost nezprošťuje. I v situacích, kdy jste nevědomky poškodili něčí majetek nebo někomu způsobili újmu na zdraví, byste se měli k odpovědnosti přihlásit a škodu uhradit. Může přitom jít i o situace, které skutečně nemůžete mít vždy pod absolutní kontrolou – třeba sníh nebo led, který na někoho spadne z vaší střechy, případně váš pes, který poškodí něčí majetek.

Pro tyto situace, které v běžném životě nastávají, je zde pojištění odpovědnosti. Jde o produkt, který se lidově označuje jako pojistka na blbost. Když někomu způsobíte svou chybou újmu, je pravděpodobné, že škodu půjde uhradit právě z titulu vašeho pojištění odpovědnosti.

Pojistit se můžete i na odpovědnost v zaměstnání

Nejčastěji využívané pojištění "občanské"odpovědnosti vás chrání před újmami každodenního života. Nevztahuje se ale na škody způsobené v životě pracovním. Pro tyto účely si můžete sjednat pojištění odpovědnosti zaměstnance. Díky tomu budete moci odškodnit například svého zaměstnavatele, pokud mu svým přešlapem způsobíte škodu. Můžete poškodit firemní majetek, své kolegy, nebo majetek či zdraví třetí strany. V takových situacích může do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku váš zaměstnavatel náhradu škody požadovat i po vás. V případě sjednaného pojištění odpovědnosti budete moci škodu uhradit z něj.

Pojištění se hodí i pro odborné profese

Samostatnou kategorií jsou pak profese, které mohou značnou škodu způsobit neúmyslnou chybou. Stačí drobný přešlap, malé nedorozumění a škoda může dosáhnout mnohamilionové částky. Z těchto důvodů existují profese, kde je dokonce sjednání pojištění odpovědnosti povinné. Jako příklad můžeme uvést daňové poradenství.

Pojištění odpovědnosti se bude hodit také účetním, auditorům, notářům či advokátům. Velkou kapitolou jsou i lékaři, kteří sice zpravidla nezpůsobí přímo finanční újmu, jejich jednání ale může vést k újmě zdravotní, kterou následně bude nutné odškodnit finančně.

Pojistit se ale mohou i softwaroví vývojáři, tlumočníci, stěhováci nebo finanční zprostředkovatelé.

Vyplatí se riskovat?

Nevztahuje-li se na vás povinnost si pojištění odpovědnosti sjednat, je jen na vás, zda se pro tento pojistný produkt rozhodnete. Zvažte ale, že měsíční pojistné zpravidla vyjde řádově na nižší stokoruny, produkt vás přitom ochrání i před mnohamilionovými škodami.

Zdroj foto: Alexandra W/peopleimages.com / Adobestock..com

komerční sdělení