Jaká odměna vám náleží za noční práci a kdo práci v noci nesmí vykonávat?

04.11.2022
Práce na noční směny zasahuje do soukromí člověka i spánku, a tak musí být vždy náležitě odměněna. Jaká je výše odměny a jak řešit zdravotní nezpůsobilost?

Práce na noční směny je fyzicky náročnější, narušuje harmonogram, spánek i fyziologické potřeby těla. I proto je potřeba zaměstnanci zajistit zvýšenou ochranu a také poskytnout odměnu navíc.

Jaké předpisy je pro práci v noci nutné dodržet? Kdo není oprávněn vykonávat noční práci a jak řešit případnou zdravotní nezpůsobilost? Na Ardon.cz pro vás máme přehledné shrnutí.

Jak definuje noční práci zákoník práce?

Na začátek je důležité vysvětlit, v čem se liší noční práce od zaměstnance pracujícího v noci, jelikož se jedná o 2 odlišné pojmy.

  • Noční prací je dle zákoníku práce stanovena práce vykonávána mezi 22:00 a 6:00 ráno.
  • Zaměstnanci přísluší k jeho mzdě odměna ve výši minimálně 10 % z průměrného výdělku. Je ale možné sjednat také jinou minimální výši či způsob určení příplatku.
  • Noční práci vykonávají například pracovníci ve fabrikách či hasiči a zdravotníci.

Kdo je zaměstnancem pracujícím v noci?

  • Zaměstnancem pracujícím v noci je pak ten, kdo v noci odpracuje minimálně 3 hodiny v době mezi 22:00 a 6:00 následujícího dne. A to v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň 1 x do týdne, v období dlouhém maximálně 26 týdnů po sobě jdoucích.
  • Takový zaměstnanec nesmí překročit délku směny 8 hodin v rámci 1 dne. Znamená to tedy, že nepracuje nepřetržitě celou noc.
  • Příplatek za noční práci je ovšem vždy povinný, i kdyby zaměstnanec v noci odpracoval jen půl hodiny.
  • Mezi zaměstnance pracující v noci patří například pekaři nebo pracovníci v gastronomii, kteří svou práci začínají ve velmi časných ranních hodinách.

Na tyto zaměstnance se vztahují také přísnější pravidla bezpečnosti práce v podobě periodických pracovnělekářských prohlídek, délky směny a vybavení pracoviště.

Jak jednat v případě zdravotní nezpůsobilosti pro noční práci

Ne každý může práci v nočním provozu vykonávat. Nezpůsobilí pro noční práci jsou především zaměstnanci mladší 18 let věku, nicméně i pro tuto skupinu existují výjimky v podobě zaměstnanců starších 16 let, kteří mohou pod dospělým dozorem vykonat 1 hodinu práce v noci. Těhotné ženy mohou využít práva uvedeného v zákoníku práce, kdy je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti o převedení zaměstnankyně na jinou práci.

A co dělat v případě, že se zaměstnanec pracující v noci stane zdravotně nezpůsobilým a tuto práci nemůže nadále vykonávat?

  • Ustanovení zákoníku práce mluví jasně – na základě lékařského posudku zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával takové práce, které nejsou v souladu s jeho zdravím. Zaměstnavatel je tedy povinen převést pracujícího na práci jiného druhu.
  • Pokud jde pouze o dočasnou zdravotní nezpůsobilost, zaměstnanec v této lhůtě nesmí dostat výpověď.
  • K ukončení pracovního poměru může dojít až v případě, nastane-li u zaměstnance neměnná zdravotní situaci, kvůli které dále nemůže vykonávat práci stanovenou v pracovní smlouvě.

Nezapomeňte ani na častější lékařské prohlídky

Zaměstnanec musí být vyšetřen ještě před zahájením noční práce, a to poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Vstupní prohlídka rozhoduje o zdravotní způsobilosti zaměstnance, vždy je hrazena zaměstnavatelem a je nutno ji podstoupit jednou za dva roky.

Komerční sdělení.