EDUNIO má uživatelsky přívětivý LMS pro e-learning zaměstnanců

08.11.2022
Kontinuální vzdělávání zaměstnanců je jedním ze základních stavebních kamenů úspěšně fungující společnosti.

V současné digitální době se do popředí prodírají e-kurzy, které jsou efektivní, a to dokonce i z hlediska času. V následujících řádcích vám prozradíme, jakou platformu využít. Vzhledem k tomu, že existuje hned několik různých způsobů online vzdělávání, usnadníme vám hledání. Velice oblíbenou moderní platformou je EDUNIO s širokým portfoliem možností, přičemž si snadno vytvoříte vlastní vzdělávací kurzy, případně využijete již připravených. Firemní vzdělávání nikdy nebylo snadnější a uživatelsky přívětivější.

Co všechno EDUNIO nabízí?

Poměrně rychle vytvoříte vlastní vzdělávací kurzy, z nichž poté zaměstnanci čerpají důležité informace. Samozřejmostí však jsou i profesionální kurzy sestavené na míru vašim potřebám a požadavkům. EDUNIO má připravenou i celou řadu již hotových e-kurzů. Samotný learning management system (zkratkou LMS) je přehledný a intuitivní i pro začátečníky. Obsahuje rozmanité funkce, jejichž účelem je usnadnit a zároveň i zkvalitnit samotnou výuku. Zajímavostí je takzvaný blended learning spojující prezenční výuku a e-learning. EDUNIO disponuje i modulem pro organizaci face-to-face školení, workshopů a online přednášek.

E-learning BOZP a PO

Každý zaměstnavatel by měl vědět, že existují i ze zákona povinná školení zaměstnanců, konkrétně BOZP a PO. I na takovou oblast EDUNIO myslí a poskytuje formou e-learningu i školení požární ochrany a bezpečnosti práce, která zahrnují všechny předpisy stanovené zákonem. Výhodné balíčky kurzů zaměřených na zdraví a bezpečnost práce má pod křídly společnost PREVENT, která funguje jako koordinátor BOZP a poskytuje i pracovnělékařské služby. Právě pod záštitou společnosti PREVENT vznikly platformy EDUNIO a INSTRUCTOR. EDUNIO primárně slouží na vzdělávání větších organizací a INSTRUCTOR zase jako platforma na zákonné školení BOZP a školení požární ochrany (PO) firmám o menším počtu zaměstnanců.

Learning management system a jeho specifikace

Ještě se zaměříme podrobněji na to, co je LMS, tedy learning management system. Jak už samotné označení napovídá, jedná se o systém pro řízení výuky, který současně řeší i administrativu. LMS e-learning zajišťuje prostřednictvím několika funkcí. V rámci LMS si vytvoříte organizační strukturu, na jejímž základě stanovíte i systémové role jednotlivých pracovníků. Stejně tak snadno a rychle vytvoříte vzdělávací kurz, aniž byste k tomu potřebovali speciální program. Dále si nastavíte upozornění, získáte vyhodnocení výsledků zaměstnanců a podobně.

Blended learning je kombinovaná výuka

Zajímavou možností je kombinace prezenčního školení s webináři, k čemuž slouží modul blended learning, v rámci něhož vyhotovíte webinář, uspořádáte prezenční přednášku i workshop. Začněte tedy využívat systémy, jež vám usnadní a zpříjemní fungování.

Komerční sdělení. Fotka od Engin Akyurt z Pixabay