Co jste o krevním tlaku možná nevěděli a jak ho udržet v normě

25.09.2023

Základní informace o krevním tlaku

Váš krevní tlak je dynamický ukazatel toho, jak moc vaše krev tlačí proti stěnám tepen. Tyto tepny slouží jako hlavní dálnice převádějící krev z vašeho srdce do všech zákoutí těla.

Krevní tlak má své výšky a propady během dne. Výkyvy jsou přirozenou součástí toho, jak vaše tělo reaguje na různé situace. Mezi tyto situace řadíme:

 • Fyzická námaha či cvičení
 • Stres nebo nervozita
 • Spotřeba kofeinu nebo některých léků
 • Nedostatek odpočinku nebo spánku
 • Kouření či konzumace alkoholu
 • Emoční vzrušení, ať už pozitivní (radost) nebo negativní (smutek, hněv)

Krevní tlak vs. tep srdce

Činnost vašeho srdce je charakterizována dvěma důležitými hodnotami, které je nezbytné umět rozlišit. Jak jsme již stanovili, krevní tlak ukazuje sílu, s jakou vaše krev proudí žilami. Zatímco srdeční frekvence odhaluje rytmus a počítá každý okamžik, kdy vaše srdce během minuty vyšle dávku krve do vašeho těla.

To, že vaše srdce bije rychleji, neznamená, že tlak stoupá. Jde o dvě "veličiny", spojené se srdcem, které však spolu nemají příliš společného. Obě tyto hodnoty se měří úplně jinak.

Proč je tlak důležitý a jak se měří?

Krevní tlak má velmi důležitou roli, pokud je řeč o zdraví a životní pohodě. Často je spojován právě s nejčastějšími civilizačním chorobami. Jeho přesné měření je naprosto nezbytné nejen pro diagnostiku, ale i pro léčbu řady nemocí.

Již více než sto let je preferovaným nástrojem k jeho měření tonometr. Představte si ho jako manžetu, která se obepíná kolem paže nebo nohy.

Jeho funkce je popsána jako určení vnější síly potřebné k dočasnému zastavení průtoku krve v tepně. Když se manžeta nafoukne, průtok krve se zastaví; jakmile se uvolní, průtok se obnoví.

Tento přístroj není jen starým nástrojem; byl nápomocen v mnoha lékařských souvislostech. Sehrál klíčovou roli při pochopení a upozornění na závažná rizika spojená s vysokým krevním tlakem. Díky svému historickému významu a naprosté přesnosti, kterou nabízí, zůstává stále zlatým standardem ve světě měření krevního tlaku.

Na co si dát pozor při snaze o ideální měření krevního tlaku:

 • Pokud jste chvíli před měřením kouřili, cvičili nebo popíjeli kávu, dejte si půl hodiny pauzu
 • Úplně vyprázdněte močový měchýř
 • Vyhrňte si rukáv, aby se manžeta dotýkala přímo vaší kůže
 • Zůstaňte těsně před měřením v klidu sedět asi pět minut
 • Ujistěte se, že sedíte vzpřímeně a nohy máte položené rovně na zemi, aniž by byly propletené
 • Položte paži na blízký povrch tak, aby byla v jedné rovině s výškou vašeho srdce

Kdy se tlak kontroluje?

Pokud je váš krevní tlak v pořádku, očekávejte při každoroční zdravotní prohlídce rutinní kontrolu. Pokud jsou však tyto hodnoty vyšší než obvykle, může vám váš zdravotní poradce navrhnout domácí kontrolu – ta může probíhat od několika kontrol denně až po kontrolu jednou týdně.

Snažte se o konzistentnost naměřených hodnot. Každý den si vyberte stejný časový úsek. Pokud budete mít potřebu měřit si krevní tlak častěji, stačí mezi jednotlivými měřeními udělat minutovou pauzu. Jakmile skončíte, spočítejte si čísla a získejte průměr z vašich měření.

Nebuďte překvapeni, pokud vám váš zdravotník zadá úkol 24 hodinového monitorování. Tento šikovný přístroj je naprogramován tak, aby vám během dne každých 15 až 30 minut tajně měřil tlak a sledoval rytmus vašeho srdce uprostřed životního shonu. To poskytne nejlepší možné hodnoty z průběhu celého dne.

Predispozice k vysokému krevnímu tlaku

Pokud jde o pravděpodobnost, zda se potýkáte s vysokým krevním tlakem, některé faktory vás mohou dostat do zúžené rizikové kategorie.

Pokud se ve vaší rodině vyskytují problémy s hypertenzí, srdečními onemocněními nebo cukrovkou, měli byste být ve střehu. Riziko prudce stoupá, například i pokud se ve vašem rodokmenu objevují osoby s černou pletí nebo počet svíček na vašem narozeninovém dortu dosáhl vyšších hodnot.

Věk a genetika však nejsou jedinými viníky. Strava na vlnách soli spolu s nezájmem se potit může také v tichosti zvyšovat váš krevní tlak. Velkou roli hraje i hladina cholesterolu nebo pokud užíváte perorální antikoncepci.

Svou roli hraje i vaše hmotnost – obezita je jako nechtěná vstupenka do arény vysokého tlaku. Jste diabetik? Další důvod k ostražitosti. A pokud si rádi zapálíte cigaretu nebo si dopřejete jiné tabákové pochoutky, zamyslete se znovu. Každé vdechnutí vás může posunout blíže k nevítanému ohrožení hypertenzí.

Příznaky vysokého krevního tlaku

Mnozí lidé proplouvají životem se stoupajícím krevním tlakem bez sebemenšího náznaku příznaků. Ano, i když se čísla dostanou do červeného pásma, může trvat dlouhou dobu, než se o tom dozvíte.

Přesto existuje několik symptomů, které tomu mohou napovídat:

 • Pulzující bolest hlavy
 • Dech, který je příliš krátký
 • Krvácení z nosu, které se nečekaně objeví

Vezměte však na vědomí, že tato znamení jsou nejednoznačná. Často se objevují až tehdy, když se vysoký krevní tlak vystupňuje na kritickou nebo dokonce životu nebezpečnou úroveň.

Jak je to s hodnotami krevního tlaku?

Možná si nejste jisti, jaké hodnoty krevního tlaku jsou ještě v pořádku, a které naopak signalizují blížící se problém.

Zde je stručný přehled:

 • Pokud máte hodnotu 120/80 mmHg nebo dokonce nižší, jste v zeleném pásmu ideálního krevního tlaku
 • Když horní hodnota kolísá mezi 120 a 129 mmHg, zatímco spodní zůstává pod 80 mmHg, jste v pásmu zvýšeného tlaku
 • Na úrovni 1. stupně hypertenze se horní hodnota pohybuje v rozmezí 130 až 139 mmHg nebo dolní mezi 80 a 89 mmHg
 • Pokud horní směřuje ke 140 mmHg nebo výše, nebo pokud dolní hodnota dosahuje 90 mmHg nebo ji překračuje, vstoupili jste do 2. stadia hypertenze
 • Zde je však červený poplach! Cokoli nad 180/120 mmHg signalizuje hypertenzní stav nouze. To není situace, kdy můžete vyčkávat, ale je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc

Kdy neotálet a obrátit se na doktora?

Kontrola krevního tlaku má zásadní význam pro vaše celkové zdraví. Váš věk a zdravotní stav určují, jak často byste ho měli sledovat.

Od 18 let věku požádejte o posouzení krevního tlaku nejméně jednou za dva roky. Jakmile dosáhnete 40 let věku nebo pokud je vám mezi 18 a 39 lety, z důvodu zvýšené náchylnosti k tomuto problému usilujte o každoroční kontrolu.

Pokud se u vás projevují známky vysokého krevního tlaku nebo máte jiné ukazatele srdečního onemocnění, váš zdravotník vám pravděpodobně doporučí pravidelnější kontroly přímo na míru.

Děti ve věku od 3 let by měly zahrnout vyšetření krevního tlaku do každoročních zdravotních prohlídek.

Nemusíte však vždy nutně k doktorovi do ordinace. Vyhledávejte bezplatná vyšetření krevního tlaku na místních zdravotních akcích nebo jiných komunitních místech. Mnoho prodejních míst a lékáren také nabízí bezplatné stanice pro měření krevního tlaku.

Spolehlivost těchto přístrojů se však může lišit v závislosti na faktorech, jako je správná velikost manžety a typ obsluhy. Pokud si chcete být hodnotou opravdu jisti, návštěva vašeho praktického lékaře nebude od věci.

Boj proti vysokému krevnímu tlaku

Vysoký krevní tlak vyžaduje proaktivní přístup k léčbě. Existuje nespočet účinných strategií, od úpravy stravy, pravidelné fyzické aktivity, zvládání stresu až po uvážlivé užívání léků. Všestranný přístup vám může pomoci nejen snížit hodnoty, ale také podstatně zlepšit kvalitu celého života.

Shoďte přebytečná kila

Snížení hmotnosti může krevní tlak značně redukovat až o 5 až 20 jednotek (oproti počátečnímu číslu při měření krevního tlaku) na každých 9 kilogramů, které shodíte. Cílem je, aby se váš index tělesné hmotnosti (BMI) pohyboval v rozmezí 18,5 až 24,9.

Snížení hmotnosti může také zmírnit příznaky spánkové apnoe, což je stav, kdy se během spánku několikrát zastaví dýchání. Tento stav může zvyšovat krevní tlak a vést k nepravidelnému srdečnímu rytmu. Také je důležité si uvědomit, že nejlepší je hubnout postupným tempem prostřednictvím důsledné kombinace výživné stravy a fyzické aktivity.

Pro shození přebytečných kil můžete také vyzkoušet řadu různých známých diet, jako je keto dieta zaměřená na snížený příjem sacharidů či naopak dieta s nízkým obsahem tuku. Můžete si tak vybrat formu hubnutí, která vám bude vyhovovat.

Pracujte se stresem

Účinné zvládání stresu zajišťuje stabilitu krevního tlaku. Věnujte se aktivitám, jako je pilates nebo jóga. Vyčlenění času na soustředěnou relaxaci nebo hraní na melodické nástroje může působit terapeuticky. Aktivit, které můžete provozovat pro uvolnění stresu, je opravdu mnoho. Stačí najít takové, které fungují právě pro vás.

Zásadní jsou také vaše sociální vazby. Spoléhejte na známé a příbuzné, jejichž přítomnost a povzbuzení hrají v boji se stresem velkou roli.

Zvažte také následující možnosti:

 • Vypracování proveditelných každodenních úkolů: Vymezte si základní úkoly a vyhněte se nadměrnému vyčerpání
 • Řešení kontrolovatelných faktorů: Spolupracujte s kolegy nebo příbuznými na strategickém řešení věcí, které jsou původcem vašeho stresu
 • Vyhnout se předvídatelným stresovým faktorům: Obejděte situace nebo osoby, které způsobují zhoršení vašeho stavu
 • Zařaďte do denních aktivit cvičení a relax: Vyhraďte si ve svém denním programu intervaly pro příjemné činnosti. Například i 30 minut cvičení prokazatelně napomáhá vaší náladě a celkové vitalitě. Vyzkoušet můžete také například masáž či vliv saunování na váš krevní tlak
 • Vychutnávání prchavých radostí: Poděkujte za drobné životní radosti; to může povzbudit vás i vaše okolí. Konec konců, většina našeho života se skládá právě z takových chvilek.

Omezte alkohol

Omezení příjmu alkoholu může pomoci snížit krevní tlak o 2 až 4 body. U žen to znamená jeden nápoj denně, u mužů dva nápoje. Pro lepší představu se tím myslí přibližně 150 ml vína u žen a 300 ml vína u mužů.

Alkohol není nebezpečný jenom ve spojení s krevním tlakem. Pití alkoholu může krátkodobě způsobit euforii a oslabení motorických dovedností, což zvyšuje riziko úrazů. Dlouhodobá konzumace vede k potenciálním zdravotním komplikacím, včetně poškození jater, rizika rakoviny a duševních problémů, jako jsou deprese a úzkost. Nadměrné pití může také vést k závislosti a narušit osobní vztahy.

Skončete s kouřením

Vyhýbání se cigaretám patří k nejpříznivějším opatřením pro vaše srdce, včetně redukce krevního tlaku. Je také ovšem prospěšné pro vaši celkovou pohodu.

A jak přesně cigarety zhoršují krevní tlak?

 • Nikotin: Když kouříte, nikotin v cigaretách způsobí uvolnění hormonů, které zvyšují krevní tlak. Konkrétně nikotin stimuluje produkci adrenalinu a noradrenalinu, což jsou stresové hormony. Tyto hormony zvyšují srdeční frekvenci a způsobují, že se vaše cévy stahují (zužují), což vede ke zvýšení krevního tlaku.
 • Oxid uhelnatý: Kromě nikotinu obsahuje cigaretový kouř také oxid uhelnatý, který snižuje množství kyslíku, které může krev nést do srdce a ostatních orgánů. Činnost srdce tak musí být intenzivnější, aby dodalo dostatečné množství kyslíku do těla, což může také zvýšit krevní tlak.
 • Zánět a ateroskleróza: Kouření také zvyšuje riziko zánětu v cévách, což může přispět k tvorbě plaků v cévách, známých jako ateroskleróza. Toto zužování a tuhnutí cév může vést ke zvýšení krevního tlaku.

Medikamenty

U některých jedinců může pouhá změna jejich návyků dostatečně regulovat krevní tlak. Mnozí však potřebují lékařskou pomoc. Při užívání těchto léků je nezbytné přesně dodržovat pokyny svého praktického lékaře. To zahrnuje vyvarování se snižování dávek nebo vynechávání dnů. Pokud je problémem paměť, zvažte používání digitálních upozornění nebo denních nádob na léky.

Klíčem je strava

Iniciativa DASH, což je zkratka pro Dietary Solutions to Combat Hypertension (Dietní řešení pro boj s hypertenzí), je známá pro svůj účinný přístup k regulaci krevního tlaku. Dodržování jejích pokynů může vést ke snížení krevního tlaku o 8 až 14 jednotek.

Doporučuje především minimalizovat:

 • Průmyslově připravené výrobky
 • Nápoje s kofeinem
 • Sladidla
 • Potraviny s vysokým obsahem tuku a nasycených tuků
 • Obsah soli
 • Sacharidy

Na druhou stranu doporučuje vyšší příjem:

 • Zdrojů bohatých na bílkoviny, zejména nesolených semen a ořechů
 • Ovoce a zeleniny, zejména těch, které jsou bohaté na antioxidanty, jako jsou bobuloviny
 • Celozrnných potravin
 • Mléčných výrobků bohatých na vápník a s nízkým obsahem cukru
 • Produktů s vysokým obsahem draslíku a hořčíku, jako jsou saláty a luštěniny

Závěrem

Orientace v problematice krevního tlaku je důležitá jak pro celkovou životní pohodu, tak pro dlouhodobé zdravotní vyhlídky. Zvýšená hladina krevního tlaku, která se často skrývá nepozorovaně, se může stát hrozivým protivníkem a vést k vážným zdravotním problémům. Uvědomění si jeho významu a dobrá orientace v jeho složitostech může sloužit jako pevný štít proti jeho potenciálním hrozbám.

V boji proti vysokému krevnímu tlaku jsou znalosti naší nejsilnější zbraní. Když rozeznáte hranice zdravé hladiny krevního tlaku, budete schopni včas zakročit a předejít tak nepříjemnostem. Snížit ho můžete tak, že se naučíte, jak efektivně zvládat stres a vysoké pracovní tempo, zhodnotíte vaši volbu životního stylu, upravíte stravu nebo budete pečlivě sledovat váš zdravotní stav. Kroky k ochraně vašeho zdraví jsou jasné a zřetelné, jen se o nich tolik nemluví. Udělejte tak krok právě tím správným směrem.

Komerční sdělení. Zdroj fotografií: Freepik.comUnsplash.com