35. ročník literární soutěže „O Stříbřitělesklý halmochron“

16.11.2023

Soutěžní podmínky: 

 • Zaslané povídky musí být v žánru sci-fi. Upřednostňujeme zejména povídky na téma cestování časem.  
 • Musí jít zásadně o dosud nepublikované povídky v českém nebo slovenském jazyce 
 • Rozsah povídky je omezen na 40 normostran (doporučený formát je řádkování 1,5, písmo Times New Roman, velikost písma 12, výchozí okraje 2 cm) 
 • Každý autor může zaslat do soutěže maximálně tři povídky  
 • Soutěž je NEANONYMNÍ - tzn. příspěvky musí mít v hlavičce jméno autora či alias, pod kterým budou uváděny. 
 • Texty musí být napsané v běžném textovém editoru (ve formátu *.doc, *.docx, *.odt, *.txt apod.) Soubory by neměly obsahovat viry známého či neznámého původu. 
 • NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESU! 
 • SFK ANDROMEDA si vyhrazuje právo na uveřejnění povídek ve sborníku soutěžních prací. 
 • Prosíme autory, kteří nesouhlasí se zveřejněním svého příspěvku na Internetu, nechť nás na to laskavě upozorní. 
 • Ocenění autoři obdrží pamětní diplom a tištěný sborník oceněných prací, vítěz se stane držitelem funkčního modelu Halmochronu. Všichni účastníci soutěže obdrží elektronickou verzi sborníku se všemi soutěžními povídkami. 
 • Uzávěrka soutěže je dne 30. dubna 2024 
 • Vyhlášení výsledků proběhne během září 2024 
 • Soutěžní příspěvky zasílejte výhradně v elektronické podobě na e-mailovou adresu: endymion@email.cz , nebo na adresu: Petr Kaufner; Kralovická 41; 323 32 PLZEŇ, kde získáte i další informace 
 • Pořadatelé se zavazují, že osobní údaje účastníků soutěže neposkytnou žádné třetí osobě a využijí je pouze pro komunikaci s autory prací.

Zdroj textu a fotografie: SFK ANDROMEDA, Pixabay