UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

Moderní robotické přístroje pracující s prostředím virtuální reality pomáhají rozchodit po těžkém úrazu děti i dospělé

Moderní robotické přístroje pracující s prostředím virtuální reality pomáhají rozchodit po těžkém úrazu děti i dospělé
29.11.2022
Moderní robotické přístroje pracující s prostředím virtuální reality pomáhají rozchodit po těžkém úrazu děti i dospělé

Robotická terapie pomáhá dospělým i dětským pacientům s neurologickými potížemi. Je velmi účinná při léčbě poškození mozku a míchy po těžkých úrazech, stejně tak při léčbě onemocnění jako je dětská mozková obrna. Celkový počet lidí s tímto onemocněním se u nás může pohybovat tak až kolem dvaceti tisíc pacientů.

Mozek vs. moderní rehabilitace

Mozek nerozeznává, zda se naše realita odehrává ve skutečnosti nebo ve virtuálním světě. Přestože v tu chvíli realitu neprožívá, uvolňuje stejné neurotransmitery a reaguje stejně. Toho využívá moderní medicína, která kombinuje robotické přístroje právě s prostředím virtuální reality. Kromě robotické rehabilitace je v léčbě neurologických nemocí důležitá také funkce klinického logopeda, který se zaměřuje na posílení síly a stability čelisti, zlepšení motoriky a mluvidel.

V intenzivní neurorehabilitační léčbě se čím dál více prosazuje robotická rehabilitace. Například ke zlepšení správného stereotypu chůze pacientů s mozkovou obrnou je účinný robotický přístroj Lokomat, ten mohou využívat jak děti, tak i dospělí,říká MUDr. Jarmila Zipserová, primářka Neurorehabilitační kliniky AXON a dodává: „Tento robotický přístroj je ideální pro pacienty s různými poruchami v oblasti centrální nervové soustavy – jako je například mozková obrna, lidé po cévní mozkové příhodě, po traumatech hlavy či úrazech.“

Přístroj umožňuje pomocí ortéz asistovanou chůzi po pohyblivém chodníku pro nemocné děti i pro dospělé pacienty. Výhodou je mimo jiné přesně nastavitelná podpora tělesné hmotnosti, která usnadňuje trénink dětí i pacientů s vyšší hmotností. Stejně tak automatizované vyzdvižení, díky kterému může přístroj obsluhovat pouze jeden terapeut. Výsledkem je rychlý pokrok díky delšímu a intenzivnějšímu tréninku ve srovnání s manuálně asistovaným tréninkem.

Ergoterapie pomůže

Mezi další léčebné terapie je důležité nepodceňovat ergoterapii. Jejím hlavním úkolem u dětí s neurologickým onemocněním je podpora soběstačnosti v běžných denních aktivitách s cílem maximálního zkvalitnění života. „Zaměřujeme se na zlepšení funkční hybnosti horních končetin a tím podporujeme jejich zapojování do běžných životních aktivit. Například u dětí s dětskou mozkovou obrnou (DMO) nejčastěji využíváme na terapii hrou, která má vliv na zlepšování kognitivních funkcí, rozvoj hrubé a jemné motoriky a ovlivňuje také jejich sociální fungování,“ říká MUDr. Jarmila Zipserová z kliniky AXON.

Mozková obrna

To, že je moderní rehabilitace potřeba stále více dokazují i čísla o nejrozšířenějším neurologickém onemocnění – mozkové obrně. Podle Konfederace světových odborných organizací (CoMO) žije s mozkovou obrnou více než 17 milionů diagnostikovaných dětí a dospělých, přičemž tato nemoc ovlivní celkem až 350 milionům pečujících (rodin, příbuzných, pečovatelů apod.) Odhaduje se, že v ČR je asi 9000 dětí věku do 15 let s DMO. Dle dat soukromých neurorehabilitačních zařízení je podobné číslo i u pacientů dospělých. Celkový počet lidí s DMO se u nás může pohybovat tak až kolem dvaceti tisíc pacientů.

Mozková obrna je dlouhodobě neprogresivní (nepostupující) postižení hybnosti způsobené poškozením vyvíjejícího se mozku v období prenatálním, během porodu i krátce po porodu. Postižená část mozku se během života pacienta nezhoršuje, ale bez intenzivní terapie se možnosti hybnosti zásadně zhoršují. Proto je pro pacienty s tímto postižením důležitá specifická neurorehabilitační léčba.

Zdroj textu a fotografií: Aspen.prFotogalerie