Zdeněk Řehák

Zdeněk Řehák (*1948)

Zdeněk Řehák vystudoval lékařskou fakultu UJEP Brno a pracuje jako praktický lékař a akupunkturista v Třebíči. V průběhu let publikoval povídky v časopisech a humoristický román na pokračování v časopise Voják. Před rokem 89 pracoval na filmovém scénáři pro studio Barandov s damaturgem Vávrou. Ve volném čase maluje krajinu Vysočiny a šermuje ve skupině historického šermu Libertas. Z hudby poslouchá nejraději Beatles a Vivaldiho. Z autorů si nejvíce cení Alexandra Dumase, Marka Twaina a představitele drsné detektivní školy Raymonda Chandlera. V roce 2O11 mu vyšla detektivka Štvanice, která získala cenu Trifid nakladatelství

V roce 2015 jsme v edici Pevnost vydali:

David Šenk: Srdce ledu (sbírka klasických sci-fi povídek)

Zdeněk Žemlička: Vlčice (historická fantasy)

Josef Pecinovský: Válka pláství (dystopická sci-fi)

Jana Rečková: Virtuální vrazi (sci-fi thriller)

Zdeněk Řehák: Hra o nežádoucí (sci-fi thriller)

Svatopluk Doseděl: Truhla ze Zálivu smrti (tři hororové novely; vyšlo jakou součást časopisu Pevnost, samostatně se dostane na volný trh zhruba na začátku roku 2016)

Vytváříme www stránky pro firmy i živnostníky
Vytváříme www stránky pro firmy i živnostníky