UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

UNIWEB s.r.o. vám vytvoří www stránky na míru

Reklama

MIROSLAV MATUŠČIN

„ Kresba ceruzkou…“ vyznáva sa autor, znamená priblížiť sa, resp. pokúsiť sa spojiť vnútorný pohľad, pocit alebo kresbový názor vonkajšiemu svetu. Pokúša sa prostredníctvom kresby objaviť, zachytiť a naplniť ten čarovný moment, v ktorom sa vzácne stretáva skutočnosť s našimi tajnými pocitmi. Dokonca ide tak ďaleko, že svojským spôsobom ponúka nielen formu a kompozíciu kresby, ale aj štruktúru papiera na ktorom vzniká to-ktoré dielo.

Svojou ekvilibristikou, ba až manierizmom v kresbovom prejave dáva svetu na vedomie svoj odpor voči povrchnosti, s ktorou sme často konfrontovaní. Nosným prvkom v tvorbe autora je detail. Z tohto dôvodu opustil všetky spôsoby výtvarného prejavu a dlhodobo sa venuje výlučne kresbe ceruzkou, ktorá túto možnosť ponúka. Kresbu považuje za základ všetkých výtvarných prejavov.

Pohádková galerie Miroslava Matuščina