banner
banner

MIROSLAV MATUŠČIN

„ Kresba ceruzkou…“ vyznáva sa autor, znamená priblížiť sa, resp. pokúsiť sa spojiť vnútorný pohľad, pocit alebo kresbový názor vonkajšiemu svetu. Pokúša sa prostredníctvom kresby objaviť, zachytiť a naplniť ten čarovný moment, v ktorom sa vzácne stretáva skutočnosť s našimi tajnými pocitmi. Dokonca ide tak ďaleko, že svojským spôsobom ponúka nielen formu a kompozíciu kresby, ale aj štruktúru papiera na ktorom vzniká to-ktoré dielo.

Svojou ekvilibristikou, ba až manierizmom v kresbovom prejave dáva svetu na vedomie svoj odpor voči povrchnosti, s ktorou sme často konfrontovaní. Nosným prvkom v tvorbe autora je detail. Z tohto dôvodu opustil všetky spôsoby výtvarného prejavu a dlhodobo sa venuje výlučne kresbe ceruzkou, ktorá túto možnosť ponúka. Kresbu považuje za základ všetkých výtvarných prejavov.

Pohádková galerie Miroslava Matuščina

Zveřejněte PR článek na online magazínu Vanili.cz!

Popkulturní magazín provozujeme již od roku 2006.

Mám zájem